0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Online Live League
Scott Williams
۴
۲
Chas Barstow
Finished
۱۳:۰۰
Nathan Girvan
۴
۳
Scott Williams
Finished
۱۴:۰۰
Scott Williams
۱
۴
Jim McEwan
Finished
۱۵:۰۰
Jim McEwan
۴
۳
Nathan Girvan
Finished
۱۳:۱۵
Graham Usher
۴
۱
Ryan Furness
Finished
۱۳:۴۵
Chas Barstow
۴
۰
Ryan Furness
Finished
۱۴:۱۵
Jim McEwan
۴
۱
Graham Usher
Finished
۱۴:۳۰
Ryan Furness
۰
۴
Nathan Girvan
Finished
۱۴:۴۵
Graham Usher
۴
۲
Chas Barstow
Finished
۱۵:۲۰
Scott Williams
۴
۲
Ryan Furness
Finished
۱۵:۳۵
Nathan Girvan
۴
۳
Graham Usher
Finished
۱۵:۵۵
Jim McEwan
۲
۴
Chas Barstow
Finished
۱۶:۱۰
Graham Usher
۱
۴
Scott Williams
Finished
۱۶:۳۰
Ryan Furness
۱
۰
Jim McEwan
inprogress
۱۶:۴۵
Chas Barstow
-
-
Nathan Girvan
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید