0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Petr Hisler
۳
۱
Plachy Jiri
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Holik
۳
۰
Jiri Pozarsky
Finished
۰۶:۳۰
Milan Urban
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۰۳:۰۰
Petr Korp Sr.
۳
۰
Marcel Pikous
Finished
۰۰:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۱
Karel Brozhik
Finished
۰۲:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Jiri Pozarsky
Finished
۰۲:۳۰
Patrik Pycha
۲
۳
Tomas Holik
Finished
۰۳:۰۰
Karel Brozhik
۳
۲
Denis Hofman
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Pozarsky
۳
۱
Patrik Pycha
Finished
۰۵:۰۰
Brozek Michal
۱
۳
Karel Brozhik
Finished
۰۶:۳۰
Vaclav Hruska Sr
۳
۲
Petr Hisler
Finished
۰۰:۰۰
Radim Pavelka
-
-
Petr Korp Sr.
Finished
۰۰:۰۰
Bohumil Skulina
-
-
Josef Toth
Finished
۰۰:۰۰
Ivo Kolacek
۳
۲
Vaclav Svoboda
Finished
۰۰:۳۰
Josef Toth
۳
۱
Jiri Foltynek
Finished
۰۰:۳۰
Karel Pesek
۳
۱
Petr Sejk
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Motak
۳
۱
Bohumil Skulina
Finished
۰۱:۰۰
Stanislav Mazanek
۱
۳
Vaclav Hruska Sr
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Pozarsky
۳
۲
Martin Sobisek
Finished
۰۳:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۰
Patrik Pycha
Finished
۰۴:۰۰
Tibor Batthyany
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۰۰
Denis Hofman
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۰۴:۳۰
Martin Sobisek
۳
۰
Tomas Holik
Finished
۰۴:۳۰
Karel Brozhik
۰
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۰۰
Brozek Michal
۲
۳
Tibor Batthyany
Finished
۰۵:۳۰
Tomas Holik
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۰۵:۳۰
Patrik Pycha
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۶:۰۰
Denis Hofman
۱
۳
Tibor Batthyany
Finished
۰۷:۰۰
Martin Sobisek
۱
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۷:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Jan Pleskot
Finished
۱۰:۳۰
Daniel Tuma
۳
۱
Jan Potensky
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۰
Jaroslav Kasan
inprogress
۱۱:۰۰
Havel Ladislav
۱
۰
Jakub Stolfa
inprogress
۱۱:۰۰
  World TT-CUP
Andrey Kaptanovsky
۳
۰
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۰۲:۵۵
Marek Fabini
۳
۲
Petr Kotrbaty
Finished
۰۱:۲۰
Volodymyr Tuchkevych
۳
۲
Roman Vashchuk
Finished
۰۲:۲۵
Volodymyr Tuchkevych
۲
۳
Roman Vashchuk
Finished
۰۴:۵۵
Denis Kebalo
۲
۲
Vitalii Vovk
inprogress
۱۰:۵۰
Marek Fabini
۳
۰
Jonas Kulveit
Finished
۰۰:۲۰
Andrii Tsikhotskyi
۲
۳
Roman Vashchuk
Finished
۰۰:۲۵
Petr Kotrbaty
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۵۰
Volodymyr Tuchkevych
۲
۳
Andrii Tsikhotskyi
Finished
۰۰:۵۵
Andrey Kaptanovsky
۲
۳
Roman Vashchuk
Finished
۰۱:۲۵
Petr Kotrbaty
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۰۱:۵۰
Marek Fabini
۲
۳
Jonas Kulveit
Finished
۰۲:۲۰
Lu Hsu Chang
۲
۳
Dmitriy Zhitomirskiy
Finished
۰۳:۰۰
Dmitriy Zhitomirskiy
۳
۱
Chen Jining
Finished
۰۳:۳۰
Andrey Kaptanovsky
۰
۳
Roman Vashchuk
Finished
۰۳:۵۵
Lu Hsu Chang
۳
۰
Victor Chis
Finished
۰۴:۰۰
Chen Jining
۳
۱
Victor Chis
Finished
۰۴:۳۰
Dmitriy Zhitomirskiy
۳
۱
Victor Chis
Finished
۰۵:۰۰
Volodymyr Tuchkevych
۱
۳
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۵:۵۵
Denis Kebalo
۳
۰
Oleksandr Shkurupii
Finished
۰۹:۲۰
Kozyr Ivan
۰
۳
Dmitry Lebed
Finished
۰۹:۲۵
Alexey Krutko
۳
۰
Vitalii Vovk
Finished
۰۹:۵۰
Andrii Zaitsev
۱
۳
Maksym Kolos
Finished
۰۹:۵۵
Tkachenko Alexander
۲
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۱۰:۰۵
Serhii Boiko
۳
۲
Maksim Ovcharenko
Finished
۱۰:۲۰
Oleksandr Dziabura
۳
۰
Vladislav Ivanchatenko
Finished
۱۰:۲۵
Sergey Filatov
۱
۳
Mykola Lytvynenko
Finished
۱۰:۲۵
Kovalchuk Nazarii
۲
۲
Volodymyr Plishylo
inprogress
۱۰:۳۵
Francisco Cascales
۱
۳
Francisco Marin
Finished
۱۰:۴۰
Kozyr Ivan
۲
۱
Maksym Kolos
inprogress
۱۰:۵۵
Dmitriy Dubrovin
۰
۱
Sergey Filatov
inprogress
۱۱:۰۰
  Belarus Liga Pro
Anatolii Tokarevskii
۰
۳
Gerbert Piantkovskii
Finished
۰۰:۰۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Vadim Smetenko
۳
۰
Oleksandr Liushnia
Finished
۰۰:۰۰
Vitaliy Krokhmal
۱
۳
Oleksandr Liushnia
Finished
۰۰:۳۰
Vadim Smetenko
۳
۱
Jan Zaharov
Finished
۰۱:۰۰
Vitaliy Krokhmal
۰
۳
Vadim Smetenko
Finished
۰۱:۳۰
Oleksandr Liushnia
۰
۳
Jan Zaharov
Finished
۰۲:۰۰
Jan Zaharov
۲
۳
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۲:۳۰
Vitaliy Solovey
۲
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۳:۰۰
Oleksandr Liushnia
۲
۳
Vadim Smetenko
Finished
۰۳:۰۰
Oleksandr Liushnia
۳
۰
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۳:۳۰
Jan Zaharov
۱
۳
Vadim Smetenko
Finished
۰۴:۰۰
Vitaliy Solovey
۲
۳
Yan Krol
Finished
۰۴:۰۰
Vadim Smetenko
۰
۳
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۴:۳۰
Jan Zaharov
۱
۳
Oleksandr Liushnia
Finished
۰۵:۰۰
Yan Krol
۳
۲
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۵:۳۰
Aleksandr Horoshko
۳
۰
Vitaliy Solovey
Finished
۰۶:۰۰
Yan Krol
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۰۷:۰۰
Aleksandr Horoshko
۲
۳
Yan Krol
Finished
۰۸:۳۰
Viktor Sharpay
۳
۲
Marchenko Sergey
Finished
۰۹:۰۰
Artyom Doroshenko
۳
۰
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۰۹:۰۰
Vitaliy Khamurda
۰
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۰۹:۳۰
Artyom Doroshenko
۱
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۱۰:۰۰
Vitaliy Khamurda
۳
۱
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۰:۳۰
Artyom Doroshenko
۱
۱
Vitaliy Khamurda
inprogress
۱۱:۰۰
  Europe TT Elite Series
Artur Daniel
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۰۰:۳۰
Martin Koblizek
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۱:۰۰
Blazej Cioch
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۱۵
Przemyslaw Korzec
۳
۰
Matkowski Jakub
Finished
۰۱:۴۵
Michal Malachowski
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۲:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Blazej Cioch
Finished
۰۲:۱۵
Przemyslaw Korzec
۰
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۳:۱۵
Marcin Jadczyk
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۴:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Matkowski Jakub
Finished
۰۴:۱۵
Blazej Cioch
۳
۱
Matkowski Jakub
Finished
۰۵:۱۵
Michal Malachowski
۳
۰
Martin Koblizek
Finished
۰۵:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Kacper Marchlewski
Finished
۰۶:۰۰
Michal Malachowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Kacper Marchlewski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۷:۳۰
Bartosz Czerwinski
۳
۰
Adam Dudzicz
Finished
۰۹:۴۵
Antoni Witkowski
۳
۲
Patryk Dziuba
Finished
۱۰:۰۰
Artur Daniel
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۰:۱۵
Maciej Podsiadlo
۱
۲
Marcin Jadczyk
inprogress
۱۰:۴۵
  Russia Liga Pro
Pavel Fursov
۳
۱
Sergey Kuzmin
Finished
۰۰:۳۰
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Maksim Lomakin
Finished
۰۰:۴۵
Alexey Slashchilin
۰
۳
Shirshov Alexander
Finished
۰۰:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۱:۰۰
Vasily Shirshov
۲
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۱۵
Dmitriy Emec
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۱:۱۵
Kirill Malahov
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۳۰
Ilyas Shakirov
۲
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Pronin
۲
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۴۵
Alexey Vlasov
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۰۰
Roman Astreev
۰
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۲:۱۵
Yurii Merkushin
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۲:۳۰
Dmitriy Emec
۰
۳
Oleg Pronin
Finished
۰۲:۴۵
Vasily Shirshov
۲
۳
Ilyas Shakirov
Finished
۰۲:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۳:۰۰
Aleksey Kazakov
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۳:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Nikolay Zhurba
Finished
۰۳:۱۵
Alexey Vlasov
۰
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۳:۳۰
Yurii Merkushin
۰
۳
Ilyas Shakirov
Finished
۰۳:۴۵
Roman Astreev
۳
۱
Oleg Pronin
Finished
۰۳:۴۵
Mikhail Reznikov
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۰۰
Nikolay Zhurba
۳
۱
Vasily Shirshov
Finished
۰۴:۱۵
Ivan Pandur
۳
۱
Dmitriy Emec
Finished
۰۴:۱۵
Kirill Malahov
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۳۰
Oleg Pronin
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۴:۴۵
Ilyas Shakirov
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۴۵
Mikhail Reznikov
۳
۲
Alexey Vlasov
Finished
۰۵:۰۰
Nikolay Zhurba
۳
۱
Yurii Merkushin
Finished
۰۵:۱۵
Ivan Pandur
۲
۳
Roman Astreev
Finished
۰۵:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۵:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۵:۴۵
Aleksey Kazakov
۲
۳
Dmitriy Emec
Finished
۰۵:۴۵
Albert Bogomolov
۰
۳
Andrei Andreev
Finished
۰۹:۰۰
Andrey Yurevich Lisov
۳
۲
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۱۵
Vladimir Slesarev
-
-
Vladimir Vologzhanin
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Belugin
۳
۱
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Semeshin
۲
۳
Serguei Khomutov
Finished
۰۹:۴۵
Andrei Andreev
۰
۳
Oleg Belugin
Finished
۱۰:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۲
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۰:۱۵
Vladimir Pustoselov
۳
۲
Albert Bogomolov
Finished
۱۰:۳۰
Serguei Khomutov
۲
۰
Andrey Yurevich Lisov
inprogress
۱۰:۴۵
Andrey Zabrodin
۱
۲
Vladimir Slesarev
inprogress
۱۰:۴۵
Albert Bogomolov
۰
۲
Oleg Belugin
inprogress
۱۱:۰۰
Vladimir Dakhin
-
-
Andrey Zabrodin
inprogress
۱۱:۴۵
Alexander Poprotsky Vladimirovich
-
-
Orlov Oleg
inprogress
۱۷:۱۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۱:۵۰
Armen Darbinyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۴:۱۰
Ararat Smoyan
۳
۰
Armen Darbinyan
Finished
۰۶:۵۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۰:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید